Slovníček

Avatar - avatar (avatara, avatarů, avataři)
PopUp - Oznámení
Main menu - hlavní nabídka
Contact list - seznam kontaktů
Log - záznam
Nick - přezdívka
Langpack - jazykový balíček
Status bar - stavová lišta
(system) tray - oznamovací oblast
Task bar - hlavní panel
Titlebar - záhlaví okna
Icon library, icon pack - knihovna ikon
Smiley library - knihovna smajlíků
Subcontact - podkontakt
Item - položka
Userinfoex, extended user info - Detaily uživatele
Fatal error - katastrofální selhání
Reset to default - obnovit výchozí
Hotkey - klávesová zkratka
Code page - kódová stránka
Drop down - šipka
Timestamp - Časový údaj
Message log - záznam komunikace
Message window - komunikační okno
Session nebo message session, conversation - rozhovor
Toolbar - tlačítková lišta
View mode - pohled
Frames, windows - rámečky
Tab - panel
Status - stav
Status message - zpráva stavu
Xstatus message - zpráva rozšířeného stavu
Autoreply - automatická odpověď
Tooltip - tip


Copyright (c) 2006-2009 Qwerty a Vít Šindlář